Gradiniţa „Disney” este acreditată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii in Învăţământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.) , prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4815/10 August 2011.

Oferta educaţională propusă de Gradiniţa „Disney” se bazează pe programa elaborată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fiind adaptată în funcţie de capacităţile individuale ale fiecarui copil.

Programul educaţional al grădiniţei este flexibil, acoperind cerinţele dezvoltării personalităţii copilului din perspectiva sistemului psihic şi fizic.

Grădiniţa noastră oferă condiţii de igienă deosebite, ambient şi dotare adecvate vârstei preşcolare, în cadrul unui tărâm de poveşti „Disney”. Aceasta funcţionează cu 2 grupe compuse din maxim 14 copii, în spaţii adecvate, dotate cu table interactive ”SmartBoard” de ultimă generaţie, material didactic bogat incluzând softuri educaţionale avizate M.E.C.T.S.

Punem accent nu numai pe dezvoltarea cognitivă a copilului ci ne dorim şi dezvoltarea lui fizică, armonioasă, fapt pentru care am implementat, în baza materială, o sală de sport echipată corespunzator vârstei preşcolare.

Personalul didactic, format din câte două educatoare/grupă, titularizate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, ţine seama de nevoile afective ale copilului şi de activitatea fundamentală corespunzătoare vârstei: JOCUL, urmărind atingerea, prin activităţi curriculare şi extracurriculare, a obiectivelor propuse. Astfel practicăm împărţirea celor 2 grupe în subgrupe, în funcţie de particularităţile individuale ale copiilor.

Servicii:

Servicii noi oferite de Gradinita Disney pe piata locala:

Grădiniţa funcţionează pe tot parcursul anului calendaristic fiind închisă doar în ultimele trei zile lucrătoare din luna August ( efectuarea lucrărilor de reparaţii curente şi curăţenie generală ) , perioada dintre Crăciun si Sf. Ioan ( sărbătorile de iarnă ), precum şi în zilele declarate oficial libere.

Servicii Suplimentare neincluse in taxa:

Gradinita Disney inseamna :

Daruire, Afectivitate, Rabdare, Incredere si Atentie